Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

„Niech cię JHWH wysłucha, Gdy nadejdą trudności. Imię Boga Jakuba – zapewni ochronę. Psalm 1:1