Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Kazania

pastor Ireneusz Roethel
2 stycznia 2015

26.01.2014 Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje

Read further

1 32 33 34 35