Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

01.09.2019 – List do Koryntian cz. 30

pastor Grzegorz Wojno
2 września 2019

01.09.2019 – List do Koryntian cz. 30

List do Koryntian 14:1-40