Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

02.08.2015 Ewangelia Jana cz.24 rozdział 17