Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

04.03.2018 List do Rzymian cz. 24

pastor Grzegorz Wojno
6 marca 2018

04.03.2018 List do Rzymian cz. 24

List do Rzymian 12:3-8