Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

26.07.2015 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

pastor Ireneusz Roethel
26 sierpnia 2015

26.07.2015 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni