Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

06.10.2019 – 2 List do Koryntian cz. 1

pastor Grzegorz Wojno
3 listopada 2019

06.10.2019 – 2 List do Koryntian cz. 1