Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

07.08.2016 Dwa fundamenty

pastor Ireneusz Roethel
19 września 2016

07.08.2016 Dwa fundamenty

Ew. Mateusza 7:24-29