Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

08.09.2019 – List do Koryntian cz. 31

pastor Grzegorz Wojno
14 września 2019

08.09.2019 – List do Koryntian cz. 31

List do Koryntian 15:1-34