Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

09.06.2019 – List do Koryntian cz. 24

pastor Grzegorz Wojno
12 sierpnia 2019

09.06.2019 – List do Koryntian cz. 24

List do Koryntian 12:7-11