Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

1.03.2015 Ewangelia Jana cz.14 – Jezus jest dobrym Pasterzem – rozdział 10