Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

1.06.2014 Kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem – prezbiter Dariusz Chudzik