Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

1.12.2013 Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszytko dobrze uczyni

pastor Ireneusz Roethel
2 stycznia 2015

1.12.2013 Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszytko dobrze uczyni