Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

10.11.2013 W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy

pastor Grzegorz Wojno
2 stycznia 2015

10.11.2013 W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy