Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

11.02.2018 List do Rzymian cz. 21

pastor Grzegorz Wojno
15 lutego 2018

11.02.2018 List do Rzymian cz. 21

List do Rzymian 10:14-21 oraz 11:1-15