Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

11.08.2019 – Grzegorz Wojno

pastor Grzegorz Wojno
25 sierpnia 2019

11.08.2019 – Grzegorz Wojno