Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

11.10.2015 Chrzest