Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

12.01.2019 – Boży Przeciwnik

pastor Grzegorz Wojno
26 stycznia 2020

12.01.2019 – Boży Przeciwnik