Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

13.04.2014 Boże Królestwo cz2.