Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

13.09.2015 Ewangelia Jana cz.27 rozdział 19 wiersze 16-42