Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

13.10.2013 Bądź zimny lub gorący – obojętność

pastor Grzegorz Wojno
2 stycznia 2015

13.10.2013 Bądź zimny lub gorący – obojętność