Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

13.10.2019 – 2 List do Koryntian cz. 2

pastor Grzegorz Wojno
3 listopada 2019

13.10.2019 – 2 List do Koryntian cz. 2