Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

15.03.2015 Ewangelia Jana cz.15 – Jezus ma moc nad życiem i nad śmiercią – rozdział 11 Uzdrowienie Łazarza