Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

15.09.2019 – List do Koryntian cz.32

pastor Grzegorz Wojno
15 września 2019

15.09.2019 – List do Koryntian cz.32

List do Koryntian 15:35-58