Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

16.11.2014 Ewangelia Jana cz.7 -Jezus wyjaśnia swą zależność od Ojca

pastor Grzegorz Wojno
8 stycznia 2015

16.11.2014 Ewangelia Jana cz.7 -Jezus wyjaśnia swą zależność od Ojca