Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

17.01.2016 Miłość bliźniego – Ewangelia Mateusza