Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

18.10.2015 Święto dziękczynienia