Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

19.04.2015 Ewangelia Jana cz.17 rozdział 12