Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

19.10.2014 Słowo do modlitwy – Dziękczynienie

pastor Grzegorz Wojno
8 stycznia 2015

19.10.2014 Słowo do modlitwy – Dziękczynienie