Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

2.03.2014 Biblia – słowo Boże

pastor Ireneusz Roethel
5 stycznia 2015

2.03.2014 Biblia – słowo Boże