Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

20.09.2015 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania…Ew. Mateusza 5:10-11