Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

22.03.2015 Słowo do modlitwy -Dobry wybór i wdzięczność