Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

23.06.2019 – List do Koryntian cz. 25

pastor Grzegorz Wojno
12 sierpnia 2019

23.06.2019 – List do Koryntian cz. 25

List do Koryntian 12:9