Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

23.11.2014 Przypowieść o dobrym pasterzu i zgubionej owcy

pastor Ireneusz Roethel
8 stycznia 2015

23.11.2014 Przypowieść o dobrym pasterzu i zgubionej owcy