Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

25.02.2018 List do Rzymian cz. 23

pastor Grzegorz Wojno
2 marca 2018

25.02.2018 List do Rzymian cz. 23

List do Rzymian 12:1-2 (nagranie w słabej jakości)