Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

25.03.2018 List do Rzymian cz. 25

pastor Grzegorz Wojno
28 marca 2018

25.03.2018 List do Rzymian cz. 25

List do Rzymian 12:9-10