Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

25.12.2014 Stworzyciel, stał się częścią stworzenia (Boże Narodzenie)