Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

25.12.2019 – Boże Narodzenie

pastor Grzegorz Wojno
4 stycznia 2020

25.12.2019 – Boże Narodzenie