Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

28.06.2015 Ewangelia Jana cz.22 rozdział 15