Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

29.09.2013 Boże prawo

pastor Ireneusz Roethel
2 stycznia 2015

29.09.2013 Boże prawo

29.09.2013 Boże prawo – pastor Ireneusz Roethel