Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

29.09.2019 – List do Koryntian cz. 33

pastor Grzegorz Wojno
3 listopada 2019

29.09.2019 – List do Koryntian cz. 33