Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

29.11.2015 Cudzołóstwo Ew. Mateusza rozdział 5 wiersze 27-32