Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

29.12.2019 – Grzegorz Wojno

pastor Grzegorz Wojno
5 stycznia 2020

29.12.2019 – Grzegorz Wojno