Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

30.03.2015-Słowo do modlitwy – Szukanie tego co w górze