Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

30.03.2018 – Śmierć Bożego Syna jedynym lekarstwem na najgorszą ludzką chorobę

pastor Grzegorz Wojno
30 marca 2018

30.03.2018 – Śmierć Bożego Syna jedynym lekarstwem na najgorszą ludzką chorobę