Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

30.11.2014 – Ewangelia Jana cz.8 – Świadectwo o Jezusie

pastor Grzegorz Wojno
8 stycznia 2015

30.11.2014 – Ewangelia Jana cz.8 – Świadectwo o Jezusie