Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

31.12.2015 Podsumowywanie roku i dziękczynienie