Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

5.01.2014 Boża przemiana

pastor Ireneusz Roethel
2 stycznia 2015

5.01.2014 Boża przemiana