Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

5.10.2014 – Ewangelia Jana cz 4 – Rozmowa Jezusa z Nikodemem