Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

6.10.2013 W mocy języka jest śmierć i życie

pastor Ireneusz Roethel
2 stycznia 2015

6.10.2013 W mocy języka jest śmierć i życie

6.10.2013 W mocy języka jest śmierć i życie